Publications

 1. Home
 2. Publications
 3. Vol.21, No.1 2004

Japanese Journal of Food Microbiology Vol.21, No.1 2004

Contents

Special Lecture
 • Botulinum Toxin and Botulism..........Keiji OGUMA..........1
Educational Lecture
 • Whole Analysis of Humans Intestinal Microbiota..........Yoshimi BENNO, Hidenori HAYASHI and Mitsuo SAKAMOTO.......... 8
Originals
 • Survival of Escherichia coli O157 and Salmonella in Seeds during Storage and Contamination of Sprouts Germinated from the Seeds..........Yukiko HARA-KUDO, Masatoshi WATAI, Kenji TANNO, Atsuko SUNADA, Noriko SAITO, Susumu KUMAGAI and Hirotaka KONUMA.......... 14
 • Studies on Proliferation of Enterohemorrhagic Escherichia coli O157 : H7 and Salmonella in Water Used for Washing and Boiling Vegetables..........Michiko MIYAHARA, Kohkichi GOTOH, Akinobu SAITO, Seiji KANEKO, Takashi MASUDA, Junko HASEGAWA, Tokuhiro NISHINA and Hirotaka KONUMA.......... 23
 • Incidence of Vibrio parahaemolyticus Sporadic Diarrhea, Isolation of V. parahaemolyticus from Sea Water and Sea Mud, and Molecular Epidemiological Analysis of the V. parahaemolyticus Isolated from Human and Sea Mud in Tohoku District..........Jun YATSUYANAGI, Shioko SAITO, Yoshimichi MIYAJIMA, Seizaburo HARATA, Noriyuki SUZUKI, Yoshimitsu OTOMO, Manabu KUMAGAI, Koichi SAITO, Takashi SATO, Nobuhiro SUGAWARA, Yoshio KOBAYASHI, Tomoko TAKAHASHI, Masahide SUTO, Katsumi OOTANI, Yumi YAMAGUCHI, Takashi HATAKEYAMA, Noriyuki SAITO, Hiroyuki SHIRAISHI, Syouko HIROSE, Susumu KUMAGAI and Kunihiro SHINAGAWA.......... 30
 • Rapid Enumeration of Physiologically Active Escherichia coli O157 in Drinking Water by Flow Cytometry..........Nobuyasu YAMAGUCHI, Makoto SASADA and Masao NASU.......... 38
 • Serovar, Shiga Toxin Type, Antibiotic Susceptibility and Phage Type (O157) of Shige Toxin Producing Escherichia coli Isolated from Humans in Shizuoka Prefecture (1987-2002)..........Takashi MASUDA, Yono ARITA, Fumihiko KAWAMORI, Norinaga MIWA, Asako KAWAMURA, Katuya TERAI, Masato AKIYAMA and Tokuhiro NISHINA.......... 44
 • Isolation and Characterization of an β-(1→3)-D-Galactanase from the Strain of Aspergillus fumigatus No. 232..........Kazuya IWAI, Noriaki KISHIMOTO, Sachiko YOSHIOKA and Tokio FUJITA.......... 52
Epidemiology
 • Salmonella Infection Surveillance Report Using Internet in Gifu I The Detection of Salmonella between 2000 and 2003..........Michiyo ITAGAKI, Yutaka SHIRAKI, Makiko YAMADA, Mitsuo TOKORO, Naoki KAWAI, Akira NAGAI, Yoshiaki MIZUTANI, Hiroyuki SUEMATSU, Shoichi MORI, Mayumi TERATI, Yoko MATSUKAWA, Shiomi ISHIGO, Mayumi MIWA and Takako TAKADA.......... 62
Current Topic
 • Revolution of Science Council of Japan..........Sumio SHINODA.......... 69
Book Reviews
 • Yukimichi KOIZUMI.......... 74
 • Yoichi OGAMI.......... 75
 • Proceeding of the Society..........77
 • Information..........78
 • Notes to Contributors..........80